Media

Median akkredoituminen

Median edustajia pyydetään akkreditoitumaan vuoden 2022 Arctic Horse Race -ravitapahtumaan 25.11.2022 mennessä. Näin voimme varmistua alueelle saapuvien ihmisten määrän. Akkreditoitumiset sähköpostitse Rovaniemen Raviradalle osoitteeseen toimisto@rovaniemenravirata.fi. Ilmoittautuessa tulee kertoa media, jota toimija edustaa.

Ilmoitathan erikseen, jos tarvitset kulkuluvan varikkoalueelle tai jos toimit valokuvaajana tapahtumassa. Valokuvaajien tulee pitää päällään kuvausliiviä tai muuta mediataltioinnista kertovaa selkeää ja erottuvaa merkkiä. Raviradalla ei ole tarjota liivejä vaan kuvaajia toivotaan ottamaan oma liivi mukaan tapahtumaan. Lisäksi varikkoalueelle myönnettävien kulkulupien määrää voidaan joutua rajoittamaan.

Tapahtumassa liikkuu suuri määrä katsojia ja kilpailijoita eri puolilta maailmaa. Vaikka vallitseva tilanne ei enää suojaetäisyyksiä edellyttäisi, haastattelujen tekeminen ja valokuvaaminen tallialueella on sallittua turvaetäisyydet huomioiden. Toimitamme toimittajille tarvittaessa myös kilpailijoiden yhteystietoja.

Lisätiedot Rovaniemen Ravirata Oy

Yhteystiedot löytyvät etusivulta